Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

1.1 Είμαστε αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών υπηρεσιών.

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου και των χρηστών υπηρεσιών μας, με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινείτε στη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας.

1.4 Σε αυτή την πολιτική, «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην Εταιρία  ΝΑΤOYΡA MON EΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΪΖΗΣ.

2. Αναφορά

2.1 Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από την SEQ Νομική (https://seqlegal.com).

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3.1 Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερόμαστε:

α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε.

β) τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα. και

γ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

3.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας («δεδομένα χρήσης»). Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, το μήκος της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το πρότυπο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων Google Analytics. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση της ιστοσελίδας μας.

3.3 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε έρευνα που υποβάλλετε σε εμάς σχετικά με τις υπηρεσίες («στοιχεία έρευνας»). Τα στοιχεία της έρευνας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς προσφοράς, εμπορίας και πώλησης σχετικών υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση.

3.4 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικές με τις πελατειακές μας σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τους πελάτες («δεδομένα σχέσης με τους πελάτες»).

Τα δεδομένα των πελατειακών σχέσεων μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, το τηλέφωνό σας και τις πληροφορίες που περιέχονται στις επικοινωνίες μεταξύ μας και εσάς.

Τα δεδομένα σχέσης πελατείας προέρχονται από εσάς. Τα δεδομένα των πελατειακών σχέσεων μπορούν να υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχέσεών μας με τους πελάτες μας, της επικοινωνίας με τους πελάτες, της τήρησης αρχείων αυτών των επικοινωνιών και της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση.

3.5 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε («στοιχεία αλληλογραφίας»). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου. Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς και τήρησης αρχείων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων και των επικοινωνιών με τους χρήστες.

3.6 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων.

3.7 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση των κινδύνων ή την απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

3.8 Εκτός από τους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 3, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή σε προκειμένου να προστατεύσετε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου.

3.9 Παρακαλούμε να μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εκτός αν σας ζητήσουμε να το κάνετε.

4. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

4.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας όπως λογιστές.

4.2 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

5. Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

5.1 Σε αυτό το τμήμα 5, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5.2 Τα γραφεία μας βρίσκονται  στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει «απόφαση επάρκειας» όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5.3 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας βρίσκονται στην Αγγλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει «απόφαση επάρκειας» όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5.4 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε για δημοσίευση μέσω του ιστοτόπου μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.

6. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

6.1 Αυτή η Ενότητα 6 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

6.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.

6.3 Δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε εκ των προτέρων τις περιόδους για τις οποίες θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail & Όνομα, τηλέφωνο), εφόσον χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και για μελλοντική επικοινωνία.

6.4 Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 6, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν τέτοια διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

7. Τροποποιήσεις

7.1 Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας.

7.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

7.3 Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές ή σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Τα δικαιώματά σας

8.1 Στο παρόν τμήμα 8, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που διαθέτετε βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι πολύπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για την πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

8.2 Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:

α) το δικαίωμα πρόσβασης ·

β) το δικαίωμα διόρθωσης ·

γ) το δικαίωμα διαγραφής ·

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ·

ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση ·

στ) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ·

(ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή · και

η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης.

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου συμβαίνει, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων, θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

8.4 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να έχετε συμπληρώσει όλα τα ατελή προσωπικά σας στοιχεία.

8.5 Δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο, έτσι δεν μπορείτε να τα «διαγράψετε», αλλά δικαιούστε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε από τους υπολογιστές μας.

8.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεται στη διαγραφή. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά απαιτείτε προσωπικά δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της αντίρρησης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο με άλλο τρόπο: με τη συγκατάθεσή σας. για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων · για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου · ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

8.7 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται σε το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση οποιασδήποτε δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. ή τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο. Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη μεταποίηση που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αφορά την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

8.8 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.

8.9 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

8.10 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

α) συγκατάθεση · ή

(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης,

και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει όταν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

8.11 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

8.12 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

8.13 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα πληροφοριών που αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης (browser) κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους (sites).
Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.
Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Με τη χρήση του παρόντος website, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Το παρόν site χρησιμοποιεί  cookies που είτε εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του είτε χρησιμοποιούνται από τρίτους για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, όπως τα Google analytics (περισσότερα εδώ https://www.google.com/policies/privacy/).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Δείτε πως ανά browser στα παρακάτω links:

Να έχετε πάντα υπόψιν σας ότι μπλοκάροντας εντελώς τα cookies μπορεί να έχετε δυσκολία περιήγησης και στο δικό μας, αλλά και σε άλλα sites.